Se film
gyllensten-saljagyllensten-kontaktgyllensten-omgyllensten-guldregn1

Sälj ditt fritidshus som andelshus

Varför inte prova att sälja ditt fritidshus som andelshus. Det säljs då till 10-12 andelsägare som bildar en ekonomisk förening som då blir den rättmätige ägaren till fritidshuset. De 10-12 köparna går in som medlemmar och andelsägare i den ekonomiska föreningen. Som andelsägare har du sedan rätt att utnyttja fritidshuset under ca 5 veckor per år.


Eftersom du säljer det till en ekonomisk förening med tio andelsägare, betalar de bara en tiondel av priset.
Husets ägande, skötsel och utveckling ligger i den ekonomiska föreningen med stadgar som reglerar samtliga andelsägares rättigheter och skyldigheter. Andelsägare betalar avgift till den ekonomiska föreningen. Avgiften går till att täcka föreningens rörliga och fasta kostnader – detta för att hålla en hög standard på andelshuset (inkluderar städning, underhåll, service, förebyggande åtgärder m.m).


Ett bekymmersfritt ägande och som andelsägare kan de koppla av och njuta under deras tilldelade veckor och slippa bekymra sig om allt vad skötsel och underhåll innebär eftersom ingen större egen arbetsinsats erfordras. Den ekonomiska föreningen som andelsägarna är medlemmar i ser till att fastigheten sköts och underhålls på ett bra vis, kostnaderna för detta ingår i månadsavgiften (underhållskostnader, städning m.m. inkluderas i månadsavgiften). De flesta av oss har begränsat med tid och fritid, vilket i praktiken innebär att det är få fritidshus som utnyttjas mer än fem-sex veckor per år.


Vi på Mäklarbyrån Gyllensten har stor kunskap och erfarenhet av detta med andelshus. Om intresse finns för försäljning av ditt fritidshus som andelshus, tveka inte att ringa oss för mer information.

Vi hjälper dig hela vägen igenom hela processen.